REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

§1
 
WSTĘP
 
Niniejszy dokument określa warunki gwarancji i procedury reklamacji produktów zakupionych w firmie CELL-KOM

§
2
 
TERMINY GWARANCYJNE
 
Towary zakupione w naszej firmie objęte są okresem gwarancyjnym od trzech do dwunastu miesięcy, liczonym od daty zakupu. Okres ten nie dotyczy akcesoriów oryginalnych, objętych gwarancją producenta.
 
Wyróżnia się trzy okresy gwarancyjne:
3 miesiące od daty zakupu, którym objęte są szkła i folie ochronne
6 miesięcy od daty zakupu, którym objęte są baterie, kable, słuchawki, ładowarki, adaptery, etui/kabury firmy Forcell, produkty firmy Mercury, karty pamięci
12 miesięcy od daty zakupu, którym objete są produkty marki Spigen, Mercedes, BMW, Karl, Guess, Ferrari, Griffin, Krusell, Puro, Cellline, Tellsson, Gear, Bugatti

§
3
 
WYSYŁKA
 
W przypadku stwierdzenia wady towaru, należy go przesłać na adres:
 
CELL-KOM Michał Leszczyński
ul.Wolności 6 , 11-700 Mrągowo
 
Przesyłany towar powinien spełniać poniższe wytyczne:
 
 1. a) Jeśli towar został zakupiony jako komplet (np. ładowarka z kablem, karta pamięci wraz z adapterem itp.), musi zostać odesłany jako komplet.
 2. b) Każdy towar MUSI być dokładnie opisany (model) wraz z opisem usterki.
 3. c) Do każdej reklamacji należy dołączyć odpowiednie dokumenty (potwierdzenie sprzedaży, dokument zakupu w CELL-KOM, zgłoszenie reklamacyjne).
 4. d) Wymagane jest zamieszczenie danych kontrahenta zgłaszającego reklamację, (adresu na jaki odesłać reklamacje, adresu e-mail gdzie kierować korekty)
 5. f) W przypadku nie zastosowania się do punktów § 3a-d zgłoszenie reklamacyjne może zostać częściowo lub w całości odrzucone.
 

§
4
 
CZAS ROZPATRYWANIA
 
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie:
 
 1. a) 14 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji
 2. b) W przypadu niektórych towarów (gdy CELL-KOM jest ich dystrybutorem) czas rozpatrywania uzależniony jest od terminów określanych przez producenta, postanowienia niniejszego regulaminu nie obowiązują
 3. c) Czas rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony w przypadku gdy:
 • reklamowany towar jest błędnie opisany
 • towar podany w formularzu różni się od zawartości w paczce
 • artykuły sprzedawane w komplecie nie są zapakowane razem

§
5
 
WERYFIKACJA
 
Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności  nadesłanych dokumentów i testuje przesłany sprzęt.
W przypadku stwierdzenia niezgodności w zgłoszeniu klient zostanie
poinformowany o zaistniałym fakcie w celu wyjaśnienia, a reklamacja może zostać rozpatrzona w wydłużonym terminie.
 W przypadku stwierdzenia braku usterki reklamacja zostanie odrzucona.

§6
 
ODRZUCONE REKLAMACJE
 
Reklamacji nie podlegają:
 
 1. a) uszkodzenia mechaniczne;
 2. b) towary, których okres gwarancji minął;
 3. c) produkty ze śladami ingerencji niezgodnymi z przeznaczeniem produktu;
 4. d) produkty z naturalnymi śladami ich zużycia powstałymi w trakcie jego eksploatacji;
 5. e) produkty wyczerpane lub zużyte;
 6. f) produkty modyfikowane przez Klienta lub produkty uszkodzone w wyniku próby samodzielnej naprawy przez Klienta;
 7. h) produkty bez opisu usterek i podania dokładnego modelu produktu
 
 §7
 
AKCESORIA ORYGINALNE
 
W przypadku reklamowania wad akcesoriów oryginalnych, zostaną one odesłane do autoryzowanego serwisu, co może spowodować wydłużenie ustalonego wcześniej okresu 14 dni roboczych.
 
§8
 
UWZGLĘDNIONE REKLAMACJE
 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji:
 
 1. a) odsyłamy Klientowi towar wolny od wad (wymieniony lub naprawiony);
 2. b) w przypadku braku możliwości naprawy reklamowanego towaru i braku danego towaru na wymianę zostanie wystawiona faktura korygującą
§9
 
DOKUMENTY ZAKUPU
 
W przypadku wątpliwości, co do pochodzenia towaru zgłaszanego do działu reklamacji, Klient proszony będzie o wskazanie dokumentu zakupu. W przeciwnym wypadku reklamacja zostanie odrzucona, a reklamowane produkty zwrócone Klientowi.

§10
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji, bądź pytań dotyczących kwestii nie ujętych w niniejszym Regulaminie prosimy o kontakt z Działem Reklamacji:
 
Dział Reklamacji
CELL-KOM Michał Leszczyński.
ul.Wolności 6
11-700 Mrągowo
tel.: 604-744-740
e-mail: magazyn@cell-kom.com